outplacement-slide-overons

Wij bellen jou!

Duurzame Inzetbaarheid in praktijk brengen!

Duurzame Inzetbaarheid staat bij veel organisaties hoog op de agenda. In de praktijk blijkt het echter vaak lastig om medewerkers hiervoor in beweging te krijgen.

Duurzame Inzetbaarheid:
In staat zijn om gezond, productief
en met plezier huidig en toekomstig werk te kunnen en willen uitvoeren.

Energie-Lab adviseert en ondersteunt organisaties als het gaat om Duurzame Inzetbaarheid. Ons vertrekpunt is een interview met (een deel van) de medewerkers waarbij we de vraag voorleggen hoe zij hier tegenaan kijken; Hoe vinden zij dat het nu gaat en hoe zouden zij het graag geregeld zien? Allereerst is het voordeel dat de medewerkers als geen

 

ander weten waar ruimte voor verbetering zit en daarnaast creëert een organisatie draagvlak als medewerkers mogen meedenken in de totstandkoming van het beleidsplan. Door dit over te laten aan een externe, onafhankelijke partij, wordt een veilige omgeving gecreëerd waarbij medewerkers alles kunnen en durven zeggen. 

De interviews worden (anoniem) verwerkt in een rapport, er worden conclusies getrokken en deze vormen de basis voor onze aanbevelingen aan uw organisatie. Waar gewenst kunnen wij onze expertise inzetten om invulling te geven aan het beleid en/of ons netwerk inroepen om dit voor u te verzorgen.